Edició 2022

Tots els esdeveniments de Banff World Tour 2022 d’un cop d’ull.

«Gràcies al nostre públic per mantenir la fe i assegurar que l’espectacle contínua. També volem felicitar els cineastes i esportistes que continuen oferint-nos continguts excepcionals any rere any, fins i tot enmig d’una pandèmia mundial-Joana Croston, Directora de Banff Mountain Film Festival

Per a informació detallada de passades edicions del World Tour, consulta l’Arxiu del Festival.

Pròximament nous esdeveniments!